Halbal
 
Halbal 2015:
Halballet er for dem som er født i 2000 eller tidligere.
Hvis man er yngre, kan der søges om dispensation - forældrene kan henvende sig til en af de ansvarlige (Kirsten/Anette, se bestyrelsen).
 
Husk sygesikringsbevis.
Ved fremvisning af falsk ID, vil dette medføre bortvisning.
 
Pris:  75 kr. 
         Gratis Garderobe 
         Julehalbal: 100 kr.
 
For at kunne holde sikkerheden ved halballerne, har vi 30 frivillige kontrollører og 4 professionelle vagter.
Vi har desuden et tæt samarbejde med SSP. 
 
Når halballet slutter kl. 02.00 færdes man på eget ansvar i området samt hjem.

NYHEDER

EVENTS